Menu

Geschillencommissie

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie kunt u hier downloaden. 

Indien u een klacht heeft, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.